• De kanoclub KNRS werd in 1935 gesticht als NRS, Nielsche Rupelsneppen, later Nielse Rupelsneppen en tenslotte werd in 1985 de titel Koninklijke Nielse Rupelsneppen verworven.


  • Na een 66 jarige carrière als bestuurslid nam medestichter Charles Claessens ontslag uit het bestuur als ondervoorzitter. Charles Claessens werd door het bestuur tot ere-voorzitter benoemd. Tot zijn overlijden op 2 mei 2007 bleef hij echter nauw betrokken bij het clubgebeuren. Met hem verliest de club zijn laatste stichter.


  • Oorspronkelijk werd het clubhuis gevestigd bij "de Correman", na de oorlog op de kaai te Niel aan het veerhuis, in het begin van de jaren '50 verhuisde de club naar Fort de Ster, waar de kanoclub zijn bekendste "thuis" vond voor de huidige generaties. Maar het werd niet de definitieve plaats voor de club. In januari 1997 verhuisde de club naar de Legastraat 1A te Niel na een overeenkomst met de betonfirma Coeck.

  • De kanoclub (eigenlijk kajakclub want aanvankelijk zonder een enkele kano), was oorspronkelijk een toeristische club waar het vaarplezier voorop stond. Daarna kende de club een zeer sterke periode op wedstrijdgebied.


  • Vooral bij de lijnwedstrijden op vlakwater kende de club grote successen met Jan en Julien Röttger, Etienne Janssens, Walter Van Mechelen en vooral Theo Claessens, die aan 2 Olympiades deelnam. Later werden door dezelfde vaarders ook met succes afdalingswedstrijden op wildwater betwist. Het varen op wildwater werd steeds populairder. De pioniers die omstreeks 1983 het recreatieve wildwatervaren in de club introduceerden, kunnen terugblikken op een mooi resultaat voor hun inspanningen. De groep deelnemers groeide aan en KNRS werd een waar begrip op wildwatergebied.


  • Onder het impuls van Roger Van Raemdonck kwam ook het toerisme op vlakwater van de grond en met stijgend succes werd deelgenomen aan tochten in binnen- en buitenland, terwijl de eigen Sneppentochten en IJsberentocht ook grote weerklank vinden bij kajakkers uit andere clubs. Ook de jaarlijkse Tweedehandsbeurs werd in kanomiddens een begrip.

  • In 1999 behaalde ons lid Charles Moras de kaap van 500 tochten en ontving daarvoor een mooi aandenken van het Nederlandstalig Kano Verbond. Vanaf 2000 nam KNRS ook deel aan de kanopolo-competitie. Als oefenterrein werd gekozen voor "De Schorre", het Provinciaal domein te Boom. In 2008 is KNRS 1 kampioen geworden in 2e klasse en promoveerden zij naar 1ste klasse. Helaas kwam er in de loop der jaren een vervreemding van de poloploegen aan KNRS, zodat op 1 januari 2018 werd overgegaan tot de stichting van een eigen poloclub BKS (Boomse Kajakclub De Schorre). De afsplitsing gebeurde op een vriendschappelijke basis en werd mogelijk gemaakt door een schenking van KNRS van al het in gebruik zijnde polo-materiaal aan BKS.

  • De Koninklijke Nielse Rupelsneppen zijn bovendien ook de grondleggers van het basketbal in de Rupelstreek. Aanvankelijk gestart als een onderafdeling van de club, leidde dit tijdens en na de oorlog (W.O.II) tot de afsplitsing van de Rupelboekaniers (RUBO) die zich naast het basketbal ook met roeien bezighielden. Later bleef enkel basketbal over. De club werd groot in de jaren '60-'70 en zou het zelfs tot de hoogste basketbalklasse brengen.

  • Ook op sociaal vlak waren de Nielse Rupelsneppen actief. In de oorlogsjaren (1942) werd speelgoed gemaakt voor de kinderen van het weeshuis van E.H. Ivo Cornelis. Dat werd door de KERSTMAN aan de kinderen bezorgd. Later verhuisde het weeshuis naar o.a. Mechelen, maar de traditie werd voortgezet en sindsdien komt zonder mankeren de kerstman nu nog elk jaar voor de eigen jonge Rupelsneppen met een geschenkje.