Historiek KNRS

De kanoclub KNRS werd in 1935 gesticht als NRS, Nielsche Rupelsneppen, later Nielse Rupelsneppen en tenslotte werd in 1985 de titel Koninklijke Nielse Rupelsneppen verworven.

Na een 66 jarige carrière als bestuurslid nam medestichter Charles Claessens ontslag uit het bestuur als ondervoorzitter. Charles Claessens werd door het bestuur tot ere-voorzitter benoemd. Tot zijn overlijden op 2 mei 2007 bleef hij echter nauw betrokken bij het clubgebeuren. Met hem verliest de club zijn laatste stichter.

Oorspronkelijk werd het clubhuis gevestigd bij "de Correman", na de oorlog op de kaai te Niel aan het veerhuis, in het begin van de jaren '50 verhuisde de club naar Fort de Ster, waar de kanoclub zijn bekendste "thuis" vond voor de huidige generaties.

Maar het werd niet de definitieve plaats voor de club. In januari 1997 verhuisde club naar de Legastraat 1A te Niel.

De kanoclub (eigenlijk kajakclub want aanvankelijk zonder een enkele kano), was oorspronkelijk een toeristische club waar het vaarplezier vooropstond. Daarna kende de club een zeer sterke periode op wedstrijdgebied.

Vooral bij de lijnwedstrijden op vlakwater kende de club grote successen met Jan en Julien Röttger, Etienne Janssens, Walter Van Mechelen en vooral Theo Claessens, die aan 2 Olympiades deelnam.

Later werden door dezelfde vaarders ook met succes afdalingswedstrijden op wildwater betwist.

Het varen op wildwater werd steeds populairder. De pioniers die omstreeks 1983 het recreatieve wildwatervaren in de club introduceerden, kunnen terugblikken op een mooi resultaat voor hun inspanningen. De groep deelnemers groeide aan en KNRS werd een waar begrip op wildwatergebied.

Onder het impuls van Roger Van Raemdonck kwam ook het toerisme op vlakwater van de grond en met stijgend succes werd deelgenomen aan tochten in binnen- en buitenland, terwijl de eigen Sneppentochten en IJsberentocht ook grote weerklank vinden bij kajakkers uit andere clubs. Ook de jaarlijkse Tweedehandsbeurs werd in kanomiddens een begrip.

In 1999 behaalde Charles Moras de kaap van 500 tochten en ontving daarvoor een mooi aandenken van het Nederlandstalig Kano Verbond.

De laatste evolutie is de intrede van kanopolo in de club. Vanaf 2000 nam KNRS ook deel aan de kanopolo-competitie. Als oefenterrein werd gekozen voor "De Schorre", het Provinciaal domein te Boom. Trainingen op woensdag, vrijdag en zondag vanaf 1 april. In de winterperiode wordt initiatie, eskimoteren en training gegeven in het zwembad van Hemiksemvan 21.00u tot 22.30u vanaf 1 oktober. Kanopolo is een spectaculaire sport die in de club in volle ontwikkeling is. In 2008 is KNRS 1 kampioen geworden in 2de klasse. Zij promoveren naar 1ste klasse zodat KNRS nu in elke afdeling van de Belgische competitie vertegenwoordigd is.

Vooral de jeugdwerking is een sterk punt bij de Nielse Rupelsneppen, hiervoor zorgt het kanopolobestuur (Ludo Van de Vreken, Tien Van der Heyden, Herwig Dierckx, Luc Boen, Hannes Van de Vreken)

(De Koninklijke Nielse Rupelsneppen zijn bovendien ook de grondleggers van het basketbal in de Rupelstreek. Aanvankelijk gestart als een onderafdeling van de club, leidde dit tijdens en na de oorlog (W.O.II) tot de afsplitsing van de Rupelboekaniers (RUBO) die zich naast het basketbal ook met roeien bezighielden. Later bleef enkel basketbal over. De club werd groot in de jaren '60-'70 en zou het zelfs tot de hoogste basketbalklasse brengen.)

Ook op sociaal vlak waren de Nielse Rupelsneppen actief. In de oorlogsjaren (1942) werd speelgoed gemaakt voor de kinderen van het weeshuis van E.H. Ivo Cornelis. Dat werd door de KERSTMAN aan de kinderen bezorgd. Later verhuisde het weeshuis naar o.a. Mechelen, maar de traditie werd voortgezet en sindsdien komt zonder mankeren de kerstman nu elk jaar voor de eigen jonge Rupelsneppen met een geschenkje.

CLUBLIED

Wij zijn de fiere Rupelsneppen

Wij zingen blij en vol moed

Regen storm of wind kan ons niet letten

Het varen doet ons goed

Wij klieven en kerven door 't bruisende sop

Wij varen onz' kleuren ten zege

Wij hijsen vol fierheid de Sneppenvlag ten top

Dat is ons doel en ons streven

Wij worstelen met stroom

wij trotseren de wind

en zingen op flinke toon

lustig blijgezind:

Wij zijn de fiere Rupelsneppen

Wij zingen blij en vol moed

Regen storm of wind kan ons niet letten

Het varen doet ons goed