AankondigingenKerstmanneke komt op bezoek in de club om 15.00 uur


Info Lidgelden 2020

Lidgelden voor 2020 moeten betaald worden voor 31 december 2019

Lid A + 18 jaar 40 €

Lid B - 18 jaar 28 €

Gezin 115 €

Ligplaats in club 18 € per bootzaterdag 4 januari 2020

Nieuwjaarsreceptie aanvang 20 uur