Download formulieren

Aanvraag Lidmaatschap KNRS

Aanvraag lidmaatschap André2.pdf
Tegemoetkomingsaanvraag lidgeld sportclub.pdf

Medisch attest

Bij eerste aansluiting en voor de wedstrijdvaarders elk jaar, moet de medische fiche van het VKKF ingevuld worden en afgestempeld worden door de geneesheer (beide delen). De beide originelen bezorgen aan de clubsecretaris!


Tussenkomst mutualiteiten

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld van een sportclub aan.Meestal dient U hiervoor een formulier te laten invullen door de penningmeester van de club. Hieronder vindt U van een aantal mutualiteiten de rechtstreekse weblink en het in te vullen formulier.

Info voor nieuwe leden

Pas nadat het lidgeld betaald is en het medisch attest afgegeven werd, kan de club het persoonlijk licentienummer aanvragen bij het VKKF en inschrijven voor wedstrijden.

Gelieve daarom dit vóór 1 januari 2020 in orde te brengen.

Na 1 februari wordt een extra administratieve kost van €10,00 aangerekend !!