Lidgelden 2019

Lid A + 18 jaar 40 €

Lid B - 18 jaar 28 €

Gezin 115 €

Ligplaats in club 18 € per boot

Lidgeld KNRS Overschrijven:

IBAN: BE74 9730 2338 4007

BIC: ARSPBE22

KNRS

Legastraat 1A

2845 Niel

Vermelding: naam lid (+ indien van toepassing Derogatie en/of aantal boten )

Inschrijving

Gelieve bij eerste inschrijving zo snel mogelijk een ingevuld formulier terug te bezorgen met uw persoonsgegevens

aan het secretariaat!

Pas nadat het lidgeld betaald is en het medisch attest afgegeven werd, kan de club het persoonlijk licentienummer aanvragen bij het VKKF en inschrijven voor wedstrijden.

Gelieve daarom dit vóór 1 januari 2019 in orde te brengen.

Na 1 februari wordt een extra administratieve kost van €10,00 aangerekend !!

Medisch attest

Bij eerste aansluiting en voor de wedstrijdvaarders elk jaar, moet de medische fiche van het VKKF ingevuld worden en afgestempeld worden door de geneesheer (beide delen). De beide originelen bezorgen aan de clubsecretaris!


Tussenkomst mutualiteiten

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld van een sportclub aan.Meestal dient U hiervoor een formulier te laten invullen door de penningmeester van de club. Hieronder vindt U van een aantal mutualiteiten de rechtstreekse weblink en het in te vullen formulier.

Formulieren:

Inschrijvingsformulier

Medisch attest

Mutualiteiten

De Voorzorg

Liberale mutualiteit

Christelijke mutualiteit Antwerpen

Christelijke mutualiteit Mechelen

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Partena

Onafhankelijk Ziekenfonds