Lidgelden 2022

Lid A + 18 jaar 45 €

Lid B - 18 jaar 30 €

Gezin 120 €

Ligplaats boot 20 € per boot

Lidgeld KNRS Overschrijven:

IBAN: BE74 9730 2338 4007

BIC: ARSPBE22

KNRS

Legastraat 1a

2845 Niel

Vermelding: naam lid (+ indien van toepassing Derogatie en/of aantal boten )

Inschrijving

Gelieve bij eerste inschrijving zo snel mogelijk een ingevuld formulier terug te bezorgen met uw persoonsgegevens

aan het secretariaat!